หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How Do I Clear my Internet Cache and Cookies?

คำถาม:

How do I clear the cache and cookies in my Internet browser?

คำตอบ:


Google Chrome

You can visit Google support here or follow the steps below:  

1. Click on the Chrome menu in the toolbar on the right, then click More Tools > Clear Browsing Data.
User-added image

2.  In the dialog that appears, select the checkboxes for the types of information that you want to remove.
Note: You can also set how far back in your browser's history you wish to have removed.
User-added image


Internet Explorer

You can visit Microsoft support here or follow the steps below:  
1. Click the Tools button, got to Safety, click Delete Browsing History
User-added image

2. In the Delete Browsing History tab select Cookies, Temporary Internet Files and History and then click Delete.

User-added imageMozilla Firefox

You can visit Mozilla support here or follow the steps below:  
1. Click on menu button and choose Options.
User-added image
2. Click on the Advanced tab.

3.  Select Network, click Clear Now
User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร