หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Ubisoft Game Launcher nie uruchamia się.

คำถาม:

Mój Ubisoft Game Launcher nie uruchamia się.

คำตอบ:


Instrukcja jak poprawnie przeinstalować Ubisoft Game Launcher:

Po pierwsze należy odinstalować Ubisoft Game Launcher za pomocą narzędzia Dodaj lub Usuń Programy (Windows XP), lub Programy i Funkcje (Windows Vista oraz Windows 7). Możliwe, że jeśli odinstalowałeś Ubisoft Game Launcher wcześniej, nie będzie on wymieniony na liście zainstalowanych programów.

Po usunięciu Ubisoft Game Launcher proszę ręcznie usunąć wszelkie pozostałości po programie. Proszę sprawdzić czy w katalogu C:\Program Files\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher (Windows 32-bit) lub C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher (Windows 64-bit) nie znajduje się folder Ubisoft Game Launcher. Jest to bardzo ważne, aby usunąć wszelkie pozostałości po odinstalowaniu programu.

Po wykonaniu powyższych czynności proszę ściągnąć Ubisoft Game Launcher TUTAJ.

Po jego ściągnięciu proszę go zainstalować, a następnie zresetować komputer. Następnie proszę spróbować uruchomić grę.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร