หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How to redeem the UPlay Passport code on PS3

คำถาม:

How do I redeem my UPlay Passport code on Playstation 3?

คำตอบ:


Please follow the steps below to redeem your UPlay Passport code:
- Under PlayStation Network on the XMB, select Account Management.
- In the next menu, select Redeem Codes.
- Three input boxes will appear. Your voucher code will consist of 3 sets of 4 character as below:

XXXX-XXXX-XXXX

- Enter the code into the three boxes. Voucher Code input is not case sensitive.
- Once entered, select Continue.
- You will be presented with the content assigned to your voucher code! Simply download it and install.

Note: If you purchased this game used, you would need to purchase the UPlay Passport for this game from the Playstation Store.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร