หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Fehler (2002): Das Aktivierungslimit für diese Seriennummer wurde überschritten

คำถาม:

Wenn ich Anno 2070 aktivieren will, stoppt der Prozess und ich bekomme folgende Fehlermeldung: "Fehler (2002): Das Aktivierungslimit für diese Seriennummer wurde überschritten!" Was kann ich tun?

คำตอบ:


Dieser Fehler bedeutet, dass Sie das Aktivierungslimit für Ihren Aktivierungsschlüssel erreicht haben. 

Verbrauchte Aktivierungen werden automatisch nach 30 Tagen zurückgesetzt. Alle 30 Tage wird automatisch eine Aktivierung zurückgesetzt, bis das Limit der drei Aktivierungen wieder erfüllt ist. Sollten Sie dennoch Aktivierungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Fügen Sie Ihrer Anfrage bitte Ihren Aktivierungsschlüssel hinzu. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร