หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Anno 2070: Puertos para el modo Multijugador

คำถาม:

¿Qué puertos debo abrir en el router/firewall para jugar al Anno 2070?

คำตอบ:


Si juegas a través de un router, por favor asegúrate de que tienes instalado el último firmware para el dispositivo. El fabricante del router debería poder ayudarte a hacer esta actualización.

También, deberás tener abiertos los siguientes puertos en el router o firewall:

80
3074

Puertos del Ubisoft Game Launcher:

TCP: 80, 13000, 13005, 13200-13999

Los mismos puertos deberán estar configurados para la dirección IP específica de tu ordenador en la configuración del router.

Si no estás seguro de cómo funcionan los puertos, puede ser aconsejable contactar con el fabricante del router, administrador del sistema o al proveedor de Internet para más información.

http://portforward.com es otra buena fuente de información. 

http://anno.es.ubi.com/support.php


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร