หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Jouer sans connexion Internet

คำถาม:

Comment puis-je jouer à Assassin's Creed Révélations sans connexion Internet?

คำตอบ:


Une connexion Internet et une clé d'activation valide sont requises pour activer le jeu.

Après l'activation initiale, suivez les étapes ci-dessous pour lancer votre jeu en mode hors ligne :

1. Lancez Assassin's Creed Révélations.

2. Sélectionnez Paramètres.


Image

3. Sélectionnez Forcer hors ligne, puis Appliquer.

Image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร