หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Managing accounts linked to your Ubisoft account

คำถาม:

How do I link or unlink accounts connected to my Ubisoft account?

คำตอบ:


Please note that we are currently experiencing technical difficulties with the linking process on the website. You can still link your console profile to your Ubisoft account by playing any of our games on your platform!

Before you get started, please remember that linking and unlinking external accounts can have permanent consequences due to cross-play and cross-progression integration.
 
You can link your Playstation Network or Xbox account by entering your Ubisoft details the first time you launch a game on your chosen platform.
 
To link your Ubisoft and Facebook accounts:
 
• Head to the Account Information page.
• Scroll down to the Linked accounts section.
• Click Link under your platform's logo and follow the on-screen instructions.
 
Some platforms have specific instructions for linking to your Ubisoft account:
 
 
To unlink your Ubisoft account from another platform:
 
• Head to the Account Information page.
• Scroll down to the Linked accounts section.
• Click Unlink under your platform's logo.
• Read through the unlinking information in the pop-up.
• Tick the box and click Unlink to complete the process.
 
Some platforms have specific instructions for unlinking from your Ubisoft account:
 
 
Note that you may need contact us if you want to unlink your Epic Games or Wii U accounts.
 
If you encounter any problems with account linking, please get in touch with us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร