หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Message d'erreur "Echec de la connexion. Veuillez Réessayer Ultérieurement. Erreur: 97710069"

คำถาม:

Losrque j'entre mes identifiants dans le jeu, je reçois les messages d'erreurs "Echec de la connexion. Veuillez Réessayer Ultérieurement. Erreur: 97710069". Que dois-je faire ?

คำตอบ:


Si vous recevez le message « Echec de la connexion. Veuillez Réessayer Ultérieurement. Erreur:97710069 », Veuillez fermer le jeu et le lanceur.
Ensuite, redémarrez le lanceur et essayez de vous connecter en utilisant l'adresse e-mail associée à votre compte Ubisoft.


Si le problème persiste, contacter le Service Client

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร