หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Message d'erreur derrière le logo du jeu

คำถาม:

Lorsque je clique sur le bouton JOUER, le jeu bogue et un message d'erreur apparaît derrière le logo du jeu (crâne bleu). Que dois-je faire ?
 
Image

คำตอบ:


Cette erreur peut apparaître lorsque votre bibliothèque DirectX ne contient pas tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner le jeu correctement.
 
Pour résoudre ce problème veuillez télécharger et installer la bibliothèque DirectX complète en cliquant ici
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร