หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How do I activate my game?

คำถาม:

How do I activate my game?

คำตอบ:


It is now easier than ever to activate your game in Uplay. Upon completing the installation of your game, you will be prompted to enter your key as seen below:

User-added image

Alternatively you can click on the menu button (The  icon in the top left) and then Activate Product.

User-added image
If you are having difficulty activating your game please ensure that you have entered your key in all upper case letters and include the dashes (-).
If you still encounter problems, you can create a support ticket or start Live Chat with our Ubisoft Support team.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร