หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Assassin's Creed : Révélations Problèmes de connexion multijoueur Xbox 360

คำถาม:

Lorsque je tente de rejoindre une partie multijoueurs, soit je suis déconnecté de l'hôte ou  je reste bloqué sur l'écran de recherche de joueurs pendant 15-30 minutes. Que dois-je faire?

คำตอบ:


Si vous avez des problèmes de connexion multijoueurs, ou des problèmes lors de la connexion à une partie multijoueurs, veuillez essayez les solutions suivantes:

- Commencez par tester votre connexion réseau en suivant les étapes suivantes:

1. Accédez à Interface Xbox

2. Faites défiler le menu jusqu'à "Ma Xbox", puis "Paramètres Système"
3. Choisissez "Paramètres du réseau"
4. Sélectionnez "Test de connexion Internet"

- Si ce test montre que votre connexion est modérée ou stricte, alors vous aurez très probablement des interférences pendant la connexion aux serveurs en ligne. Dans ce cas, veuillez s'il vous plaît essayer les étapes ci-dessous:

1. Eteignez votre Xbox 360, Modem, Routeur et attendez environ 15 - 30 secondes
2. Redémarrez votre modem
3. Redémarrez votre routeur
4. Allumez votre Xbox 360 et tester la connexion réseau à nouveau

- A ce stade, si vous rencontrez encore des problèmes, il se peut qu'un pare-feu interfère avec votre connexion. Configurez alors les ports réseau suivants sur votre routeur:

TCP 53
TCP 80
TCP 3074

UDP 88
UDP 3074
UDP 53


- Si cela ne fonctionne pas, essayez d'activer l'option DMZ de votre routeur/box.

- Enfin, si cela ne résout pas votre problème, essayez de connecter directement la Xbox 360 à votre modem et réessayez.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร