หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

CD Key or Activation Code is Already in Use

คำถาม:

When I try to launch my game from the Uplay PC client, I am asked to enter my activation key again.

When I enter my CD key, it says:
This CD Key or Activation Code is already in use with another Ubisoft Account. For more information, please contact Ubisoft Support.

What's causing this problem?
 

คำตอบ:


Uplay PC CD keys are unique and can only be used once. Once they are used, they are bound to the Ubisoft Account that was logged in at the time of initial activation.

You do not need to create a new Ubisoft Account. If you are receiving this error, chances are you already have more than one Ubisoft Account. You can simply log in to your other Ubisoft Account(s) to find which one has the game registered.

Steam
Games purchased through Steam will appear in the Games tab in the Uplay PC application. If you are trying to play a game originally purchased through Steam, you can either launch the game through the Steam application or through Uplay.

1. Start by launching the Uplay PC client (Start -> Programs -> Ubisoft -> Uplay)
2. Click the Account Avatar at top right then select Log out from the list.

User-added image
3. Login with a different Ubisoft Account.

User-added image
If you need assistance determining which Ubisoft Account your game key is registered to, you will want to create a support ticket.

Note: Please be sure to include your game's CD Key / Activation Code when submitting a ticket.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร