หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

CD Key or Activation Code already in use

คำถาม:

Why do I get an error message stating "This CD Key or Activation Code is already in use with another Ubisoft Account" when attempting to activate my game?

คำตอบ:


This would normally indicate that the key you have received has already been used by another account. Each CD key is unique and can only be used once. If your key has already been used, support is not able to free up the key or move it to another account.

There is always the possibility that you may have more than one Ubisoft account so please be sure to check any other Ubisoft accounts you may have.

1. Start by launching the Uplay PC client
2. Click the Account Avatar at top right then select Log out from the list.
 
User-added image

3. Login with a different Ubisoft Account / Email Address.
 
User-added image

Steam: Games purchased through Steam will appear in the Games tab in the Uplay PC application. If you are trying to play a game originally purchased through Steam, you can either launch the game through the Steam application or through Uplay.

If you have just purchase your game and if your activation key is already in use, please contact your retailer.

If you need help checking which account your key is registered to, please contact us, we will be happy to investigate further. Please include your game's CD Key / Activation Code when submitting a ticket, it will help our support team to provide you a better and faster assistance.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร