หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error Connection Failed! Online Error: Profile Load

คำถาม:

When I start Heroes of Might and Magic VI I get an error message stating Online Error: Profile Load, what should I do?

คำตอบ:


This error usually occurs when you are attempting to login to the Conflux with an older version of the game.

To resolve this problem you will want to exit the game then start the game again. If you are prompted to download and install a game update you should do so. 

You will need to continue to exit and restart the game until you are no longer prompted to download and install game updates. Once updated to the latest version of the game, you should be able to connect to the Conflux successfully.

Alternatively you can manually download and apply the patches, these can be downloaded from the here (updates need to be installed in sequence).

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร