หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Download the DLC2 : The Battle Hardened Pack in Assassin's Creed III

คำถาม:

How do I download the DLC2 : The Battle Hardened Pack for Assassin's Creed III?

คำตอบ:


To download the new DLC if you have bought the Season Pass, you need first to insert the CD2 in the Xbox 360 and launch it.

Then browse with LB and RB to Extra Content and you will be able to see and download the available DLCs.

Image

For more information on the DLC2 : The Battle Hardened Pack please click on this link

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร