หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Updating your game on PSVIta

คำถาม:

How do I update my game on the PSVita?

คำตอบ:


Updating your game

Whilst connected to the Internet press the icon for your game, this will show the screen below. If an update is available for the game it will show an orange arrow at the top of your screen.

Image

Simply press on the icon to start the download and install the update.

Checking the current version of your game

Hold your finger on the game icon from your main screen. This will put you in Edit mode, now press on the three dots that will appear beside the games icon.

Image

Select Information from the available options. You can also select Update History for a list of changes.

Image

At the bottom of this list you will see your current version.

Image

Deleting the game and its updates

Hold your finger on the game icon from your main screen to enter Edit mode. Now press on the three dots that will appear beside the games icon.

Image

Select Delete to remove the game installation. You will be warned that the all data for this game will be removed, click OK to continue. Please note that save data will also be lost.

Image


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น