หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Using the Baby Black Dragon Dynasty Pet reward in Heroes VI Shades of Darkness

คำถาม:

How do I use the Black Baby Dragon Dynasty Pet reward?

คำตอบ:


You can purchase the Baby Black Dragon Dynasty Pet reward on Uplay for 30 Uplay points.
 
User-added image

The Baby Black Dragon Pet can be used in Multiplayer or Skirmish mode. It cannot be used for single-player campaigns.

To use your new Dynasty Pet
 
•  Go to the Main Menu and select My Dynasty.
•  Select the Switch to my Dynasty tab in the bottom left of the screen.
 
User-added image

•  Chose the Hero you want to play as, then select the Dynasty Pets tab.
 
User-added image

•  Chose the Baby Black Dragon from the options, then select the tick that appears.
 
User-added image

Now the pet's skill will be assigned to your Hero's available slot. During combat, you will now be able to use this skill once every in-game week.
For the Baby Black Dragon, the skill assigned is Mommy.

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร