หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ИГРЫ: CALL OF JUAREZ GUNSLINGER

คำถาม:

Я приобрел Call of Juarez Gunslinger. Как мне установить и активировать игру?

คำตอบ:


User-added image


Call of Juarez Gunslinger для ПК это игра, которую можно запустить только через Steam. Для этого, вам следует зарегистрировать(бесплатно)Steam аккаунт и скачать клиент Steam.

Есть три способа приобрести и разблокировать игру:

User-added image Для версии, приобретенной в магазине Steam:
Если вы приобрели игру через интернет-магазин Steam, игра автоматически появится в вашей библиотеке игр. Нажмите Установить, чтобы начать загрузку игры (примерно 4,7 GB). После завершения загрузки и установки нажмите Play, чтобы начать игру.

Нет необходимости активировать игру или вводить активационный ключ.

User-added image Для версии игры с Ubisoft Store либо от других ритейлеров:

После покупки игры в Ubisoft Store на ваш адрес электронной почты придет письмо с подтверждение покупки и кодом активации в Steam в формате XXXXX-XXXXX-XXXXX. Чтобы активировать код, необходимо установить клиент Steam и выполнить следующие действия:
1. Запустите ваш клиент Steam и войдите в вашу учетную запись.
2. Нажмите 'Добавить игру'
3. Выберите 'Активировать через Steam'
4. Следуйте дальнейшим инструкциям, чтобы завершить процесс.

User-added image Для коробочной версии:
Вставьте диск с игрой в DVD-привод и следуйте дальнейшим инструкциям.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร