หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Multiplayer Connection Issues in Splinter Cell Blacklist

คำถาม:

I am encountering problems with the Multiplayer in Splinter Cell Blacklist on PlayStation 3, what can I do?

คำตอบ:


Test your connection to the Internet
Start by testing your network connection with the following steps:

1. Start at the PS3 XMB.
2. Scroll to Settings.
3. Choose Network Settings.
4. Select Internet Connection Test.

User-added image
Performing the Network connection test on PS3

If this test shows your connection as NAT type 3, then you will most likely have some sort of interference within your connection to the online servers. In this case, please move onto the next step.

Restart your network hardware
1. Turn off your PlayStation 3 and your Modem/Router and wait for 15 - 30 seconds.
2. Fully power up your Modem/Router (it may take a couple of minutes to re-establish your connection).
3. Turn on your PlayStation 3 and test the connection again by following the steps at the beginning of the article.

Port Forwarding
At this point if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router from your PC:

TCP: 443
TCP: 80
UDP: 3658
UDP: 13000

User-added image
Example of port forwarding, this is done from your PC and will differ between devices

Directions for configuring network ports are specific to the hardware being used, and can be found by visiting the manufacturers website.

There are also free resources available such as Port Forward which may help (you can skip the ad to get to the guides). Please note this site is not affiliated with Ubisoft.

DMZ
if this does not solve your issue, try placing your PlayStation 3 in the DMZ of the router or establishing a direct connection to your modem (where available) and retry.

Traffic throttling / Blocked ports
There may also be certain restrictions set by your Internet Service Provider (ISP). If you continue to have trouble, please contact your ISP for details on any specific restrictions on the previously mentioned network ports.

Still having problems?
If you continue to have trouble after completing the above steps, please contact support and include a full description of your problem along with any error messages you may have received.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น