หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Exclusive Content / ULC for Assassin's Creed IV Black Flag

คำถาม:

Where can I redeem my Assassin’s Creed IV: Black Flag code and how do I find and use this content?

คำตอบ:


What Unlockable Content (ULC) is included with my game?
How do I unlock my additional content?
Where can I find my content in the game?

What Unlockable Content (ULC) is included with my game?

Please see your edition below for a detailed list of what Digital content is included with your game.

User-added image 
The Black Chest Edition 

3 additional solo missions for an extra 45 minutes of gameplay:
   
Black Island:
- The Black Sails
- The Black Ships Figurehead
- Henry Morgan’s Outfit
- Henry Morgan’s Pistols
- Henry Morgan’s Multiplayer Costume
- Henry Morgan patron picture for multiplayer
- “The Privateer” Multiplayer Title

Hidden Mystery: 
- Stede Bonnet’s Ship Figurehead
- Stede Bonnet’s Sails
- Stede Bonnet’s Outfits
- Stede Bonnet’s Multiplayer costume
- Stede Bonnet patron picture for multiplayer
- “The Gentleman Pirate” Multiplayer Title

Sacrificed Secrets: 
- Captain Drake’s Outfit
- Captain Drake’s Silver Broadswords
- Captain Drake’s Pistols
- Captain Drake patron picture for multiplayer
- “The Drake” Multiplayer title
- Captain Drake’s brooch – Multiplayer Relic
- Captain Drake’s emblem – Multiplayer Emblem
 
Additional single and multiplayer items:

Captain Kenway’s Legacy:
- The Antique Golden Rapiers
- Reales Reward
- Treasure Hunter Multiplayer Costume
- Treasure Hunter Multiplayer Picture
- “The Treasure Hunter” Multiplayer Title

Pride of the West Indies:
- Ivory Wheel
- The Watch Multiplayer Picture
- “The Watch” Multiplayer Title
- Spyglass Multiplayer Relic
- Spyglass Multiplayer Emblem

Trove of Mystery:
- Silver Wheel
- The Cartographer Multiplayer Picture
- “The Cartographer” Multiplayer Title
- Astrolab Multiplayer Relic
- Astrolab Multiplayer Emblem

The Castaway’s Prize:
- German Rapier
- The Discoverer Multiplayer Picture
- "The Discoverer" Multiplayer Title
- Compass Multiplayer Relic
- Compass Multiplayer Emblem 


User-added image
The Buccaneer Edition 

3 additional solo missions for an extra 45 minutes of gameplay:

Black Island: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items
Hidden Mystery: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items
Sacrificed Secrets: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items
 
Additional single and multiplayer items:

Captain Kenway’s Legacy
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items


User-added image
The Skull Edition 

2 additional solo missions for an extra 30 minutes of gameplay:

Hidden Mystery: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items
Sacrificed Secrets: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items
 
Additional single and multiplayer items:

Captain Kenway’s Legacy
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items


User-added image 
Special Edition

Additional unlockable in-game content:
Sacrificed Secrets: 
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items

Additional single and multiplayer items:
Captain Kenway’s Legacy
- See the Black Chest Edition above for a list of specific items

How do I unlock my additional content?

To redeem your Unlockable Content (ULC) or Exclusive Content codes please follow the steps below:
 
1. Start Assassin’s Creed Black Flag
2. Press the relevant button to reach the Main Menu
3. On the Main Menu, select Additional Content and then Redeem Code
4. Enter the Prepaid Card Code at the prompt

You will then receive confirmation of your successful activation.


Where can I find my content in the game?

To access the single player content in game, you need to first board the Jackdaw which is your ship. This will become available as part of Memory Sequence 3, Memory 4.

Once on the Jackdaw you need to approach and enter the cabin as shown below:

User-added image

Details on accessing the individual parts of your content can be found below:

Pistols, swords and outfits

Once in the cabin as detailed above, approach the Mannequin and press the interact button.

User-added image

Any redeemed weapons and outfits will appear in the appropriate menus and can be equipped from there.

User-added image

Ship sails, figureheads and wheels

The below guide shows how to equip the items, remember you still need to find the items on their respective Islands.

Once in the cabin approach the model of the Jackdaw and press the interact button.

User-added image

Select Buy and then Jackdaw Appearance

User-added image 

User-added image

Here, you will find any redeemed sails, figureheads and wheel

User-added image

Black Island / Mystery Island / Sacrifice Island

The below guide shows how to equip the items, remember you still need to find the items on their respective Islands.

These additional islands will become available on your map, these should be marked clearly but you can see their locations below:

User-added image

User-added image

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น