หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Lier Uplay à Assassin's Creed IV Black Flag

คำถาม:

Comment puis-je lier mon compte Ubisoft à Assassin's Creed IV Black Flag ?

คำตอบ:


Au démarrage de Assassin's Creed IV Black Flag pour la première fois, vous serez automatiquement invité à lier votre compte existant ou nouveau compte Ubisoft. Sur cet écran, vous pouvez vous connecter à un compte Ubisoft existant en entrant votre adresse e-mail et mot de passe enregistrés. 

Note: Lier votre compte est facultative, bien que les utilisateurs de PlayStation devront se connecter à Uplay une fois qu'ils atteignent le niveau 5 en mode multijoueur. 

User-added image
Vous connecter à votre compte Ubisoft ou vous inscrire pour un nouveau compte

Si vous êtes nouveau sur Uplay, vous pouvez sélectionner l'option pour vous inscrire et de créer un nouveau compte.

User-added image
L'écran d'enregistrement du nouvel utilisateur

Si vous ignorez cette étape et que vous souhaitez associer votre compte ultérieurement, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche Y au menu Multijoueur.

User-added image
Un exemple de l'écran multi-joueurs sans être lié à Uplay. Remarquez l'option pour lier (Y) en bas à gauche.

Une fois que vous avez créé votre compte ou saisi les informations de votre compte existant, votre compte a été lié avec succès. Vous êtes maintenant prêt à profiter des avantages que procure Uplay.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น