หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Активация Rocksmith 2014 на ПК

คำถาม:

Как активировать и запустить Rocksmith 2014 на ПК?

คำตอบ:


Чтобы активировать игру, пожалуйста, выполните следующие инструкции:

1. Вставьте диск и выберите "Установить" в меню автозапуска. Если меню автозапуска не появляется, откройте  «Мой компьютер» через меню Пуск, щелкните правой кнопкой мыши на игру (DVD диск) и выберите "Автозапуск".

2. Следуйте подсказкам на экране, чтобы завершить установку. Это включает в себя установку клиента Steam и регистрацию учетной записи для тех пользователей, которые не имеют Steam акаунта.
 
3. После входа в Steam акаунт, откройте меню "Добавить игру" и выберите "активация продукта в Steam " (как показано ниже). Следуйте указаниям на экране.

http://static13.cdn.ubi.com/respondez/EN/18238_steamactivate.png

4. После активации и установки вы сможете запустить игру, выбрав Rocksmith 2014 из списка и нажав кнопку "Play".

http://static13.cdn.ubi.com/respondez/EN/18238_steamplay.png

5. Это действие запустит клиент Uplay. Перед входом в Uplay PC вам будет показано диалоговое окно, как показано ниже.

http://static13.cdn.ubi.com/respondez/EN/18238_steamactivate3.png

Нажмите "Копировать ключ в буфер обмена", а затем нажмите кнопку "Играть", чтобы перейти к  Uplay PC.

6. После входа в акаунт Uplay, вставьте ключ в строку, как показано ниже.

http://static13.cdn.ubi.com/respondez/EN/18238_uplaykey.png

 7. Теперь вы можете запустить игру, нажав "Play" в Uplay PC.

http://static13.cdn.ubi.com/respondez/EN/18238_uplayplay.png


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร