หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Сетевые события в игре Assassin's Creed IV: Black Flag

คำถาม:

Где мне найти подробную информацию о сетевых событиях в игре Assassin's Creed IV: Black Flag? Почему я не могу найти белого кита/сундук с сокровищами/королевский конвой?

คำตอบ:


Что такое сетевое событие?

Время от времени сетевые события появляются в Карибском море. Если вы играете один, вам будет трудно найти их. Однако, если вы подключены к игровым серверам Uplay и имеете других игроков в списке друзей, найти сетевые события будет легче. Если один игрок найдет сетевое событие, другие игроки будут автоматически проинформированы об этом факте в игре.

Сетевые события включают в себя появление белых китов, сундуков с сокровищами и королевские конвои. Помните, их присутствие в игре ограничено во времени. Чтобы сетевые события были доступны в игре, вам следует быть подключенным к игровым серверам Uplay.

Как понять, что сетевое событие стало доступным?

Каждое сетевое событие отмечено на карте синим значком. Кроме того, в игре появится уведомление о том, что сетевое событие было обнаружено. Игроки из списка ваших друзей также будут проинформированы о нем(опцию можно отключить в настройках игры).

User-added image

Какие награды можно получить, завершив сетевые события?

Награды за выполнение сетевых событий зависят от его типа. Ниже приведен список наград:

- Белый кит - дает части кита
- Сундук - дает большую сумму внутриигровых денег
- Королевский конвой - дает большую сумму внутриигровых денег и ресурсы

Мой друг нашел сетевое событие. Что мне теперь делать?

Постарайтесь найти синий значок сетевого события на карте. Если сетевое событие находится недалеко от вашего местоположения в игре, вы заметите его непосредственно на экране. Если вы нашли сетевое событие, доберитесь до него, чтобы получить награду.

User-added image

Как проверить сколько времени осталось до окончания сетевого события?

Информация о наличии активных сетевых событий доступна в меню паузы справа.

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น