หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing Exclusive Content

คำถาม:

I purchased the Voodoo DLC Bonus Pack, where can I find my extra content?

คำตอบ:


When the content has been installed and applied to your account correctly, you'll find the Pirate Scimitar Sword and the Ceremonial Blade (Voodoo Dagger) in the Normal Weapons location of the Rival's Weapon Shop in New Orleans.

You may have to synchronize some viewpoints for the weapon shop to show up on the map. It shows up in the form of a sword.

The Gun Powder Pouch and Poison Dart Pouch upgrades are automatically applied when you acquire the pistol and the blow pipe. The blow pipe is acquired in Sequence 2.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร