หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Where can I find the Golem's Plight DLC party member?

คำถาม:

Where can I find the Golem's Plight DLC party member?

คำตอบ:


If you have purchased and have access to the Golem's Plight DLC, you will see a message acknowledging your ownership of this content upon launching the game.

You have downloaded the Golem's Plight DLC. You will be able to find it in your adventure in Lemuria.


The Golem's head will be lying on the ground at the beginning of the Tree of Thorns area, and interacting with it will initiate this quest.
This area is only accessible after defeating the second boss of the game who guards the entrance to this zone.
 

 

Picture of the entry to the Tree of Thorns area. Golem's head is on the ground with a yellow exclamation point floating above.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร