หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Watch Dogs: la Companion App

คำถาม:

Comment jouer au companion App ctOS ?

คำตอบ:


Pour le code promo de Nvidia (24 caractères sous le format xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), vous devez d'abord échanger ce code sur le site Web de NVIDIA: http://www.geforce.com/getwatchdogs.
 
NVIDIA vous fournira alors un code (9 caractères sous le format xxxxxxxxx) pour l'échange sur le site de la boutique.
Une fois que vous avez ce code, s'il vous plaît visitez : http://shop.ubi.com/NVIDIAWD
 
Entrez le code dans le champ de code promo, en vous s'assurant d'entrer le code tel qu'il apparaît (majuscules / minuscules).
Appuyez sur Appliquer. Le prix sera remis à 0 et vous devrez suivre les instructions sur l'écran de caisse partir de ce point, jusqu'à l'achèvement de votre commande.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร