หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Linking Uplay To Watch Dogs

คำถาม:

How do I link my Ubisoft account to Watch Dogs?

คำตอบ:


On starting Watch Dogs for the first time, you will be automatically prompted to link your new or existing Ubisoft account. From this screen you can login to an existing Ubisoft account by entering your registered Email address and password.

User-added image
Signing into your Ubisoft account or registering for a new account

If you are new to Ubisoft then you can select the option to Register and create a new account.

User-added image
New user registration screen

If you skip this step and wish to link your account at a later stage you can do so by going to the main menu and selecting the Uplay option

User-added image
Uplay option found in the main menu

If at a later date you wish to change what is associated with your Ubisoft account, you can find further information on how to do so in this article.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น