หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Multiplayer Connection Issues

คำถาม:

When attempting to connect to a Watch Dogs multiplayer game, I keep getting disconnected or it says the Ubisoft Services are Unavailable. What can I do to resolve the issue?

คำตอบ:


If you are receiving any multiplayer connection issues, or having trouble connecting to a multiplayer game please try the following:

- Start by testing your Xbox live connection with the following steps:

1. Start at the Xbox One main menu
2. Press the Menu Button
3. Select Settings
4. Select Network Settings
5. Select Test Network Connection
6. Select Test Multiplayer Connection

Note: If you receive any errors in steps 5 and 6 please follow the on-screen prompts to resolve the issues presented

7. Select Detailed Network Statistics if you are experiencing lag in gameplay. If your Upspeed/Downspeed are consistently not what your Internet package includes you may need to contact your ISP


If your NAT type is moderate or strict, please try the steps below:

1. Restart your network hardware. Turn off your Xbox One, Modem and Router and wait about 15 - 30 seconds
2. Fully power up your modem
3. Fully power up your router
4. Turn on your Xbox One and test the Xbox Live connection again.

- At this point if you still have trouble, then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports and enable UPnP through your router.

Xbox Live
TCP: 53, 80, 3074
UDP: 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500

Watch Dogs Game Ports
UDP: 9000, 9104

- Finally, if this does not solve your problem try placing your Xbox One in the DMZ of the router or establishing a direct connection to your modem and retry.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น