หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Frequently asked Questions about the gameplay

คำถาม:

What should I know about the gameplay of The Crew?

คำตอบ:


What are the controls for The Crew?

PlayStation 4
User-added image

Xbox One
User-added image

How do I enable voice chat (VOIP)? 
Open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select “Options” and go to “Audio”.
Activate “Player Voices"

How do I check the activities on the map?
Open the map with a press of the Touch Pad (PS4) or Select button (XBO).

You can also open it from the Smartphone, to do this open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select the “Map” and press the X button (PS4) or A button (XBO).
Zoom in/out with L2/R2 (PS4) and RT/LT (XBO).
Select the appropriate tab with L1/R1 (PS4) and LB/RB (XBO).
You can also add a filter to certain tabs by pressing Square (PS4) or X (XBO).
 
How can I remove certain items from the HUD?
Open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select “Options” and go to “Game settings”.
Remove all the elements of your choice, you can scroll down to check all the different elements that can be removed.
 
How do I remove the 3D ribbon in Freedrive?
Open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select “Options” and go to “Game settings”.
Remove the “Display 3D Ribbon in FreeDrive”.
 
How do I automatically equip new parts to my car?
When finishing an activity that rewards you with a new part which is also available at your current level, simply press button (PS4) or button (XBO) to equip it on the fly.
If the part that you just won is for a higher level, you can equip it once you’ve reached the appropriate level by going to your mobile car tuner.
Open the smartphone and select “Mobile Car Tuner”.
Press button (PS4) or button (XBO) to auto equip all the best parts that can be equipped.
 
How can I check my Crew and invite friends?*
Open your “Crew Roster” by pressing R3 (click right thumbstick for R3).

You can also open it from the Smartphone, to do this open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select the “Crew Roster” and press button (PS4) or button (XBO).
Select the appropriate tab with L1/R1 (PS4) and LB/RB (XBO).
Select a player and press button (PS4) or button (XBO) to see his profile.
You can then, “Invite into your crew”, “Mute” or see his ”Profile”.

How do I change my car on the fly?
Open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select “Mobile Garage”.
You can choose your vehicle from the list of all your cars.
You can also filter the specs, by pressing L1/R1 (PS4) and LB/RB (XBO).
Then simply select the car you want to drive.
You can of course select another car each time you enter your HQ by going to your “Collection” board.
 
How do you get back to your HQ?
Open the smartphone with the Settings button (PS4) or Start button (XBO).
Select “Back to HQ” and  press button (PS4) or button (XBO).
You can also select your HQ from the map and either:
Set a waypoint.
Fast Travel (if you have already visited the area).
Enter from the map (if you have already visited the area).
 
How do I enter the “Car Tuner” or “Car dealer”?
Open the map with a press of the Touch Pad (PS4) or Select button (XBO).
Select the appropriate “Car Tuner” or “Car dealer” on the map and either:
Set a waypoint.
Fast Travel (if you have already visited the area).
Enter from the map (if you have already visited the area).
 
Error codes
In the unlikely occurrence of an error message, please consult the list below to see what your error relates to:
 
:Login issues .
4 or 5 : Service Unavailable or Busy – The servers may be offline. Please try again, check PlayStation Network / Xbox Live availability to make sure no maintenance is ongoing and that the beta is still running. If the issue persists, please contact our Customer Support by clicking HERE.
6 : Make sure that your game is up to date and restart the game. If the issue persists, please contact our Customer Support by clicking HERE.
For any other error code, please contact our Customer Support by clicking HERE.
 
Bandwidth recommendation
Please note that the most favourable bandwidth value for a smooth in-game experience in 4 players at minimum is 1.1mbps Up / 796kbps Down (ADSL 2+) applied on either Host or Client.
 
Steering wheel issues
We are aware of a bug regarding the default parameters that makes the car un-drivable with a wheel.
In order to correct this, you will have to change two options from the Options menu:
1. Open the Options menu
2. Open Controls tab
3. Change “Steering Linearity” to MAX
4. Change “Steering dead zone” to MIN
 
This will be fixed in the final game and new additional options will also be added for those using steering wheels.

Why is my beta participation sticker reward not unlocked?
The sticker (badge) for participating will unlock on the day of the full game release. Here are the names of the Action and reward you will have access to on release day:
 
          Action
- Name : Beta Player
- Description : Participate to one of the Beta sessions of The Crew
 
          Reward
- Name : Beta Stickers

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น