หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Exclusive Content / ULC for Assassin's Creed: Unity

คำถาม:

Where can I redeem my Assassin’s Creed: Unity code and how do I find and use this content?

คำตอบ:


What unlockable content (ULC) is included with my game?
How do I unlock my additional content?
Where can I find my content in the game?

 

What unlockable content (ULC) is included with my game?

Bastille Edition

User-added image

 2 additional single player missions for an extra 45 minutes of gameplay:
 
- The Chemical Revolution: Antoine Laurent de Lavoisier is considered to be the "Father of Modern Chemistry". As a result of his efforts, he was able to create the formula for a poison bomb. Unfortunately he was taken before he could give it to you. Help him escape his kidnappers and recover the formula of the precious bomb.

- The American Prisoner: After being involved in the American Revolution, Thomas Paine lived in France for most of the 1790s, becoming deeply involved in the French Revolution. Regarded by some as an enemy of the nation, he was arrested and imprisoned in a Parisian "Hotel Particulier". Infiltrate his prison, find Paine and collect all of his manuscripts before they are stolen by his enemies.


Notre Dame Edition

User-added image

 2 additional single player missions for an extra 45 minutes of gameplay:

- The Chemical Revolution
- The American Prisoner

Guillotine Edition 

User-added image
 
 2 additional single player missions for an extra 45 minutes of gameplay:
 
- The Chemical Revolution
- The American Prisoner

 
Single Players items including multiple extra weapons and outfits to improve your in game performance: 
 
- Prussian Pack (only available on PS4, Xbox One, PC Physical)
- Musketeer Pack (only available on PS4, Xbox One, PC Physical)
- Shooter Pack (only available on PS4, Xbox One, PC Physical)
- Parade Pistol (only available on PS4, Xbox One, PC Physical)
- Royal Arsenal Pack (only available on PC Download)
 

How do I unlock my additional content?

To redeem your unlockable Content (ULC) or exclusive content codes, please follow the steps below:
 

1. Start Assassin’s Creed: Unity
2. Press the relevant button to reach the Main Menu
3. On the Main Menu, select Estore and then Redeem Codes
4. Enter the Prepaid Card Code 

You will then receive confirmation of your successful activation.
 
Where can I find my content in the game?

To access the single player missions in game, you need to at least have progressed to Sequence 3 Memory 1 in the game’s main storyline.
 
Mission - The Chemical Revolution
District: Le Quartier Latin, Sub-District: Luxembourg
An Assassin’s Creed mission icon will appear.

Mission - American Prisoner
District: Les Invalides, Sub-Districts: Saint-Thomas-d'Arquinan
An Assassin’s Creed mission icon will appear.

To access any weapons and customisation items in game, you need to at least have progressed to Sequence 3 Memory 1 in the game’s main storyline.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น