หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Schlüssel zu Kyrat

คำถาม:

Wie funktioniert die Schlüssel zu Kyrat-Aktion? 

คำตอบ:


Die Schlüssel zu Kyrat ist eine Aktion exklusiv für PlayStation. Der Code ist auf einem Beiblatt innerhalb der Spielverpackung aufgedruckt. Jeder Code kann nur einmal eingelöst werden. 

User-added image

Der Code muss im Bereich Exklusive Inhalte im Spiel eingegeben werden. 

User-added image

Nachdem Sie den Code eingegeben haben, erhalten Sie 10 Schlüssel zu Kyrat. Diese Schlüssel können Sie bis zu 10 Freunden geben, die Far Cry 4 im Moment nicht selbst besitzen.

Wählen Sie erneut Exklusive Inhalte. Dort finden Sie die Option Schlüssel zu Kyrat verschicken,
 
Nachdem Sie Schlüssel zu Kyrat verschicken angeklickt haben, wählen Sie einen Freund von Ihrer PlayStation Network Liste. 

User-added image

Die Person, zu der Sie den Schlüssel schicken wollen, darf das Spiel nicht bereits besitzen oder mit einem anderen Schlüssel zu Kyrat eingeladen worden sein. Beachten Sie bitte außerdem, dass Sie beide den gleichen Typ von Konsole besitzen müssen. Nur PS3-Freunde können auf PS3 Konsolen spielen, nur PS4-Freunde können auf PS4 Konsolen spielen.

Sobald Sie den Schlüssel erhalten haben, können Sie das Far Cry 4 Trial aus dem PlayStation Store herunterladen. Sie finden das Trial, indem Sie den Playstation Store aufsuchen, dort Demos auswählen und zum Far Cry 4 Trial navigieren. 


Ich habe eine “Schlüssel zu Kyrat”-Einladung erhalten! Was soll ich tun?

Wenn Sie eine Einladung mit einem Schlüssel zu Kyrat erhalten haben, sollten Sie das Far Cry 4 Trial herunterladen, falls Sie das nicht sogar schon getan haben.

Wenn Sie das Trial heruntergeladen haben, können Sie im Hauptmenü die verbleibende Spielzeit ablesen. Sie können sich über die Einladung, die Sie erhalten haben, mit Ihrem Freund verbinden, oder einem bereits laufenden Spiel von Far Cry 4 beitreten. 

User-added image

Wenn Sie gerne mit einer beliebigen Person spielen möchten, drücken Sie X, um am Matchmaking teilzunehmen.

Danach können Sie für zwei Stunden in Kyrat spielen! Gute Jagd!

Achtung: Die Schlüssel zu Kyrat verfallen am 15. Mai 2015. 


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร