หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Wie trete ich einem Koop-Spiel bei?

คำถาม:

Ich würde gerne Koop spielen. Wie kann ich das tun? 

คำตอบ:


Sobald Sie Akt 1 (Mission Übergriff) abgeschlossen haben, finden Sie ein “H”-Symbol auf der Karte (es markiert die Position von Hurk).
Eine Reise zu dieser Stelle löst eine Zwischensequenz mit Hurk aus. Nachdem Sie Hurk getroffen haben, können Sie Koop-Spielen beitreten oder selbst ein Koop-Spiel eröffnen. 

Öffnen Sie im Spiel die Karte und navigieren Sie zum Koop-Reiter. Von hier aus können Sie Spieler einladen oder einem Koop-Spiel beitreten. 

User-added image

Auch im Menü von Far Cry 4 können Sie einem Koop-Spiel beitreten und werden mit einem zufällig ausgewählten Spieler verbunden, der online und bereit für eine Koop-Session ist. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร