หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

What controllers or wheels are supported for The Crew?

คำถาม:

What controllers, wheels, and gamepads are supported for The Crew?

คำตอบ:


Below is a list of supported peripherals for The Crew.

PC

Keyboard & Mouse
Xbox Gamepad
Fanatec ClubSport Wheel
Thrustmaster TX Racing Wheel
Thrustmaster T500 RS Racing wheel (with Ferrari GTE 458 Challenge Rim )
Thrustmaster T300RS Racing WHEEL
T500 RS Gear Shift
Thrustmaster T100 (Thrustmaster F430 Force Feedback)
Thrustmaster Ferrari Red Legend
Logitech Driving Force GT
Logitech G27
Top Drive Free Bird Wireless Racing Wheel & Top Drive GT Wheel / Pedals
Twin Wheel F1 Combo Wheel
Simraceway SRW-S1

Tips for Setting up your controller:
If you're having joystick problems, the first thing you should do is make sure you have the latest drivers for your joystick installed.  Below you'll find links to the popular joystick manufacturers where you can get the latest driver updates for your joystick.  Also, make sure you have the latest DirectX installed.  You can find the latest version of DirectX from http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=35

Logitech Drivers
http://www.logitech.com/en-us/support-downloads?selectedcrid=441

Thrustmaster Drivers
http://ts.thrustmaster.com/eng/

Microsoft Drivers
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/downloads

Once you have the latest drivers installed for your joystick, make sure it is connected to your PC.
Then, follow these steps:


1. Go into the Windows Control Panel and open Controllers (Win XP) / Game Controllers (Win Vista) / Devices and Printers (Win 7).
2. Win 7: Right-click on the joystick that you want to use and select Game Controller Settings. Then, click Properties.
    Win XP/Vista: Select the joystick you want to use and click Properties.
3. Click on the Settings tab, and then choose Calibrate...
4. Follow the instructions to calibrate the joystick and make sure each action successfully passes all tests. Once you're done, confirm that the joystick says Status OK in the Installed Game Controllers box.

You can rebind your controls and edit steering in the Options menu of the game.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร