หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Comment accéder à Assassin's Creed Chronicles : China si on possède le season pass pour Assassin's Creed: Unity

คำถาม:

Je possède le Season Pass d'Assassin's Creed: Unity. Comment télécharger Assassin's Creed Chronicles: China ?

คำตอบ:


Si vous possédez le Season Pass d'Assassin's Creed : Unity, vous pourrez télécharger Assassin's Creed Chronicles : China gratuitement.

Pour télécharger le jeu :

Sur Uplay :
Si vous possédez la version Uplay du Season Pass d'Assassin's Creed : Unity, votre jeu va automatiquement apparaître dans votre bibliothèque une fois le jeu sorti. Vous pourrez alors cliquer sur le jeu pour le télécharger puis le lancer depuis votre bibliothèque de jeu Uplay.

Sur Steam :
Si vous possédez la version Steam du Season Pass d'Assassin's Creed : Unity, votre jeu va automatiquement apparaître dans votre bibliothèque, une fois le jeu sorti. Vous pourrez alors cliquer sur le jeu pour le télécharger puis le lancer depuis votre bibliothèque de jeu Steam.

Sur Playstation 4 :
Si vous possédez une version PS4 du Season Pass d'Assassin's Creed : Unity, vous pourrez télécharger télécharger le jeu gratuitement depuis le PSN Store.

Sur Xbox One :
Si vous possédez une version Xbox One du Season Pass d'Assassin's Creed : Unity, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement depuis le Xbox Market Place.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร