หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How do I redeem my Exclusive Content code in Assassin's Creed Syndicate?

คำถาม:

How do I redeem my Exclusive Content code?

คำตอบ:


To redeem your Exclusive Content code, please refer to the following steps:

1. From the Main Menu or Pause Menu, select EStore

User-added image


2. Then scroll down and select Redeem Code

User-added image


3. Depending upon your platform (PC/PS4/Xbox One) a new window will pop up prompting you to enter your Exclusive Content code

4. Enter your code as prompted onscreen **Make sure to enter the code exactly as shown, including all dashes and in all capital letters were applicable**

5. Once the code has been entered correctly and submitted, you should receive a confirmation window stating the content has been unlocked

6. After unlocking Downloadable Content on the PS4 or Xbox One, the content should begin downloading in the background. Once completed, it should show up in-game. You may need to exit the game and launch it again after the content finishes downloading before it shows up. On the PC, you will need to exit the game and re-launch it to be prompted to download the Downloadable Content

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร