หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Season Pass information for Assassin's Creed: Syndicate

คำถาม:

What content is included in the Season Pass and how do I access it?

คำตอบ:


Season Pass Content

500 Helix Credits (Available Now)
Permanent XP Boost (Available Now)
A Long Night Mission (Available Now)
Steampunk Pack (Available Now)
Victorian Legends Pack (Available Now)
Jack The Ripper Campaign (Available Now)
The Streets of London Pack (Available Now)
The Last Maharaja Mission Pack (Available Now)

How to access my Season Pass Content

500 Helix Credits

User-added image

These will automatically be added to your Helix Credits Balance and you can check this in the game menu at the top of the screen.

Permanent XP Boost

User-added image

This will appear next to XP bar in game.
A gold XP icon will appear and your XP bar will show as gold rather than blue. 


A Long Night Mission

User-added image

This can be accessed in game after completing Sequence 3.
You can access it from the Train Hideout. 

Steampunk Pack

User-added image      User-added image

This can be accessed after completing Sequence 3.
Go into your inventory and you can access the content from there. 

Victorian Legends Pack

User-added image     User-added image  
  
This can be accessed after completing Sequence 3.
Go into your inventory and you can access the content from there. 

Jack The Ripper Campaign

User-added image

This can be accessed from the main menu screen where you usually select to continue your save game. 
The option to start the campaign will appear below continue. 

The Streets of London Pack

User-added image

The two missions can be accessed after completing Sequence 3. The Darwin and Dickens Conspiracy missions will appear on the map as a C and D icon. The Runaway Train mission can be accessed from the Train Hideout. The 6 pieces of gear, 13 weapons and 3 outfits can be accessed after completing Sequence 3 and will appear in the inventory menu. 

The Last Maharaja Mission Pack

Last Maharaja

This can be accessed after completing Sequence 3. 

User-added image

An 'S' icon will appear on the map. Go to this to start the mission.

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร