หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing my pre-order content for Might & Magic Heroes 7

คำถาม:

I have pre-ordered the game.  How do I access my Pre-Order Content?

คำตอบ:


By pre-ordering the game, you have access to several Heroes, Artifacts and a Scenario!

To Access Solmyr, the Academy Effret Hero, you will have to play as the Academy Faction and they are selectable as a recruitable hero. 

User-added image

To Access The Story of Solmyr and the Efreet Scenario Mission, select Single Player, and you will see the mission there.

Story of Solmyr

To Access the Pre-Order Heroes, the Academy, Haven, Necro, and Stronghold factions each have an additional Hero.  Each one can be recruited as a Hero in their own Faction.

User-added image

User-added image

User-added image

User-added image


To Access the Artifacts, they will be available for you in Ivan's Campaign.  You can only access Ivan's Campaign once you have completed 2 of the 6 available campaigns. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร