หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error MIKE on launch on PC

คำถาม:

What can I do when I receive the error MIKE while launching The Division on PC?

คำตอบ:


The error MIKE is caused by the game not being able to access your profile.
 
If the game has never worked before, please visit our general connectivity troubleshooting page.
 
If you have been disconnected and getting the MIKE error when trying again, the game is simply trying to recover your profile.
Try again in 5 to 10 minutes. This will allow you to connect again.
Please note, it may take up to 30 minutes before you are able to reconnect. 

If you are also getting the error "Your progression might be lost", the game will recover the latest working profile. This usually leads to you losing up to 10 minutes of progress
 
While waiting for an account to be recovered, you can create or play with another character.

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร