หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Reporting bad behaviour in The Division

คำถาม:

I have met players showing bad behaviour in Tom Clancy's The Division. What should I do ?

คำตอบ:


We want our players and community to work together and have a good time when playing The Division. With that in mind, we do not condone any kind of bad behaviour. Whether that is verbal or written, if you have come across this type of behaviour, we would like to hear from you.

So we can further investigate and take the appropriate steps in order to resolve this issue, please contact us with the information below:

• Reported Player's Username
• Time of observed bad behaviour
• Description of the situation

If available, please provide us with pictures and videos links.

Please note that ifthe bad behaviours happened within either Xbox One or Playstation 4, we advise you to contact either Sony Support, or Xbox Live Support.

For PC players, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร