หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Reporting Cheaters FAQ

คำถาม:

How can I report cheaters that I've encountered?  

คำตอบ:


We believe in fair play for everyone and we understand how frustrating and disruptive it can be when coming across this type of behavior.
If you have come across this type of behavior, we would like to hear from you.
So we can further investigate and take the appropriate steps in order to resolve this issue, please contact our Support Team with the information below:

Reported Player's Username:
Time of observed cheat:
Description of cheat used:

If available, please provide us with Pictures and Videos links.

You can contact our Support Team by creating a Support Ticket for the platform played by the cheater:

Player Cheating on PC

Player Cheating on PS4

Player Cheating on Xbox One

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร