หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Redeeming a promo code on the Ubisoft Store

คำถาม:

How do I redeem a promo code on the Ubisoft Store?

คำตอบ:


To apply your promo code:
 
•  Visit the Ubisoft Store.
•  Choose the product you would like to purchase and add it to your cart. A new window will pop up.
•  Select View cart.
•  Select Add a promo code, in the Order recap section.

A customer's cart, showing Add a promo code displayed underneath the order recap heading.

•  Enter your promo code exactly as it appears, and select Apply.

A code being entered.

•  The price will refresh to show your discounted total.

Please note that some restrictions may apply when using promo codes.

If you are having trouble redeeming your code please get in touch, making sure to attach an image of your code to your case!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร