นโยบายการคืนเงินของ Ubisoft Store

คำถาม:

นโยบายการคืนเงินของ Ubisoft Store มีอะไรบ้าง?

คำตอบ:


คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ที่ซื้อไปเพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ Ubisoft Store ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีบรรจุภัณฑ์เดิมที่ไม่ได้เปิดใช้งานและอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมทั้งสินค้าและสิ่งของอื่นภายในบรรจุภัณฑ์ต้องครบถ้วน โปรดทราบว่าฝ่ายบริการลูกค้าของ Ubisoft สงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่หากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาไม่ครบถ้วนหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

คุณมีสิทธิเพิกถอนการซื้อเนื้อหาดิจิทัลบน Ubisoft Store ซึ่งจะให้สิทธิคุณในการยกเลิกคำสั่งซื้อของตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่สรุปสัญญาซื้อขาย (หรือวันที่เนื้อหาเริ่มใช้งานได้ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า) สิทธิเพิกถอนดังกล่าวจะมิอาจใช้บังคับได้อีกต่อไปเมื่อคุณ (1) ตกลงยอมรับการกระทำที่ส่งผลโดยตรงตามสัญญา (เช่น การดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัล) และ (2) สละสิทธิเพิกถอนของตนโดยชัดแจ้ง

หากต้องการร้องขอการคืนเงิน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการถอนได้ที่นี่ หรือส่งตั๋วคำร้องขอคืนเงินไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ Ubisoft โดยคลิกที่ลิงก์นี้

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะส่งตั๋ว โปรดล็อกอินด้วยบัญชี Ubisoft เดียวกับบัญชีที่ใช้ซื้อสินค้านั้น พร้อมทั้งแนบหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขแพลตฟอร์ม และหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณมาได้ตามสมควร

เมื่อติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Ubisoft Store ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อเอาไว้ หากไม่ทราบหมายเลขคำสั่งซื้อ โปรดเตรียมรายละเอียดบัญชี Ubisoft ของคุณไว้ให้พร้อม

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร