สร้างบัญชี UBISOFT ACCOUNT

คำถาม:

สร้างบัญชี Ubisoft account อย่างไร?

คำตอบ:


กรุณาไปยังเว็ปไซต์ Ubisoft ท่านจะเห็นดั่งรูปภาพประกอบ
User-added image
 
กรอกอีเมลของท่านและวันเดือนปีเกิด หลังจากนั้นเลือกรหัสผ่านและชื่อบัญชีเข้าใช้สำหรับบัญชี Ubisoft

เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเสร็จครบถ้วนแล้ว กรุณากดกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อตกลงยอมรับข้อตกลงและงื่อนไขเพิ่อกดสร้างบัญชี Ubisoft Account

หมายเหตุ: ชื่อบัญชีผู้ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและอาจมีตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายขีดล่าง (_) เครื่องหมายขีดกลาง (-) และจุด (.) รวมทั้งหมดจำนวน ระหว่าง 3 -15 ตัว

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร