หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Locating your activation key in Uplay

คำถาม:

What can I do if Uplay requests a key when launching my game or downloadable content?

คำตอบ:


If you’re ever asked for an activation key or activation code during your game session, you should be able to locate your key within the Uplay application.

To find the key for the main game:

• Select the Games tab in Uplay
• Click on the tile of the game
• On the left hand side under Play click on Show key
If the game isn't installed yet it will read Download instead.
• You will now be shown the key to activate the main game
If you click on Copy you can paste the key in when prompted.


To find any additional keys:

• Click your account name in the top right hand corner of the application
• From the menu, select Account Information
• Inside your Account Information page, select My Games
• Here you can see a list of the games you own on your account
• Find the game that you need and then select Show Key
• You can easily copy/paste the key using the buttons displayed
 

If you are unable to locate your key, please reach out to us with screenshot of the My Games section, showing the absence of the key.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร