หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Connectivity Issues

คำถาม:

I'm experiencing connectivity issues while playing Just Dance 2017. What can I do to troubleshoot?

คำตอบ:


Please follow the steps below to improve your Multiplayer experience:
 

Restart your network hardware
1. Turn off your PC/Console and your Modem/Router and wait for 15 - 30 seconds.
2. Fully power up your Modem/Router. (It may take a couple of minutes to re-establish your connection.)
3. Turn on your PC/Console and test the connection of your game again.


Port Forwarding
At this point, if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router from your PC:

TCP and UDP: 80, 443

Directions for configuring network ports are specific to the hardware being used and can be found by visiting the manufacturer's website.


DMZ (Console only)
If this does not solve your issue, try placing your console in the DMZ of the router or establishing a direct connection to your modem (where available) and retry.
 

Traffic throttling / Blocked ports
There may also be certain restrictions set by your Internet Service Provider (ISP). If you continue to have trouble, please contact your ISP for details on any specific restrictions on the previously mentioned network ports.
 

Still having problems?
If you continue to have trouble after completing the above steps, please contact Support and include a full description of your problem along with any error messages you may have received.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร