หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How to test your internet connection on Xbox

คำถาม:

I experience lags or disconnections while playing my game online on Xbox One. How can I check if something is wrong with my connection?

คำตอบ:


If you experience connection issues on Xbox One, you can check the status of your console's internet connection. This is how you do it:
 
- Start at the Xbox One Dashboard.
- Navigate to the Settings tab on the left.
- Select All Settings.
- Select the Network tab, then click on Network Settings

User-added image

There you will see the NAT type of your connection: Open, moderate or strict. 

If it shows your connection as either Moderate or Strict you may encounter problems connecting to other players and playing online. There are some steps you can try to improve connectivity: 
If you need assistance with these steps, feel free to contact us.

For more information please check the Xbox website. If you need further assistance improving your Xbox One's internet connection, we recommend you contact Xbox Support

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร