หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Cropped Screen in Watch Dogs 2

คำถาม:

Part of my screen seems to be cropped. What can I do to fix the issue?

คำตอบ:


If you play on Xbox One, you can use the Safe Frame setting to adjust the screen. To find this setting
 
- Once you launch the game, from the main menu - before hitting New Game or Continue, select Settings then Display
- You'll be able to adjust the Safe Frame slider to allow your monitor or TV to display more of the screen

PS4 owners may also try experimenting with some of the display options on their console. Please try changing the Display Area setting or the other Video Ouput Settings

If this doesn't alleviate the issue, it's possible that your screen isn't set up correctly to display the game. Changing your TV / screen settings may correct the situation. 

The exact steps will depend on the brand and model of your screen or TV, but please try different:

- aspect ratio settings;
- display area settings;
- overscan setting;

Some screen also have a Zoom feature that, if enabled, could cause the screen to be cropped.

If you are unsure how to do this, please consult your screen's manual or manufacturer.

These steps should allow you to display the full game screen.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร