หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How To Access Additional Content and Rewards

คำถาม:

How do I access my additional content in Assassin's Creed Revelations?

คำตอบ:


Outfits: Altair Robe / Armor of Brutus / Turkish Armor

**The Altair Robe is a Ubisoft Club Reward; unlock for 20 Uplay Units in the Ubisoft Club.

Available at the start of Sequence 2


1. Access the in-game Pause Menu and select Inventory.

User-added image


2. Select Outfits.

User-added image


3. Your outfits will be unlocked here.

User-added image
Vlad the Impaler Single Player Mission
The Impaler's Tomb ULC Uplay Reward; unlock in Ubisoft Club

Available at sequence 3 memory 10

1. Access the in game map by pressing Select and locate the Hidden Tomb.

User-added image


2. Once inside the hidden tomb, you will locate and interact with a book that will unlock a second hidden tomb.

User-added image

User-added image


3. Locate and run to the second hidden tomb to access the mission.

User-added image

User-added image
Ammo Capacity Upgrade - Raises bullet quantity from 10 to 12

Available at the start of Sequence 2


1. Access the in-game pause menu and select Inventory

User-added image


2. Select Supplies

User-added image


3. Select Bullets

User-added image

 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร