หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing additional content and rewards in Assassin's Creed Revelations

คำถาม:

How do I access my additional content in Assassin's Creed Revelations?

คำตอบ:


Please note, this FAQ contain mild spoilers.


Outfits (Altair Robe / Armour of Brutus / Turkish Armour)

Available at the start of Sequence 2.

1. Access the in-game Pause Menu and select Inventory.

User-added image

2. Select Outfits.

User-added image

3. Your outfits will be unlocked here.

User-added image


Vlad the Impaler Single Player Mission

Available at Sequence 3/Memory 10.

1. Access the in game map by pressing Select and locate the Hidden Tomb.

User-added image

2. Once inside the hidden tomb, you will locate and interact with a book that will unlock a second hidden tomb.

User-added image

User-added image

3. Locate and run to the second hidden tomb to access the mission.

User-added image

User-added image

Ammo Capacity Upgrade (Raises bullet quantity from 10 to 12)

Available at the start of Sequence 2.

1. Access the in-game pause menu and select Inventory

User-added image

2. Select Supplies

User-added image

3. Select Bullets

User-added image

The Lost Archive 

Available from the main menu screen as shown in the image below:

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร