หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting performance issues in Watch Dogs 2

คำถาม:

What can I do to improve the performance of Watch Dogs 2?

คำตอบ:


Watch Dogs 2 has been optimised to run as fluidly as possible on various systems, though if you happen to experience performance drops - for example, low framerate or momentary freezing - the following steps may help you improve the way your game runs:

Check if your PC meets the system requirements for Watch Dogs 2
If your setup meets the minimum requirements, we recommend running the game with lower graphical settings, as higher presets may strain your system.

If your setup meets the recommended requirements, the game will run smoothly in the vast majority of cases but specific graphical settings may require more powerful hardware.

This guide contains a set of universal troubleshooting steps that often resolve issues with running the game.

Change the graphic settings
Lowering or turning off certain graphics options, like the resolution, quality or background framelock, can help improve the performance and increase your FPS.

Simply go to Settings Video > Quality and start tweaking individual settings!

The following settings may impact the performance of your game:

• Ambient Occlusion
• Extra Details
• Geometry
• Shadows

If your setup meets the system requirements and you are still experiencing poor performance after trying the above steps, please let us know!

To help us troubleshoot the issue, please attach DxDiag and MSInfo reports to your case.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร